MANUELE THERAPIE

Manuele therapie dient steeds gekaderd te worden binnen een ruimere bewegingscontext. Dit concluderen wij uit de hoog aangeschreven post-universitaire opleiding Manuele therapie die we volgden aan de VUB. Dit staat in tegenstelling tot andere manuele beoefenaars (osteopathie en chiropraxie) die zich niet willen of kunnen beroepen op wetenschappelijke onderbouwing. Deze opleiding leidde tot onze erkenning van bijzondere beroepsbekwaamheid in de Musculoskeletale kinesitherapie uitgevaardigd door de Vlaamse gemeenschap.

In acute gevallen (vb. blokkade, cervicogene hoofdpijn, draaiduizeligheid, sport specifieke problematiek…) kunnen een beperkt aantal manuele behandelingen als monotherapie toegepast worden (met of zonder doktersvoorschrift.)

Mobilisaties dienen met de nodige voorzichtigheid uitgevoerd (en vooral niet uitgevoerd) te worden indien (niet) doelgericht.