MUSCULOSKELETALE KINE

De oorzaken van pijn -en bewegingsklachten worden exact gediagnosticeerd. Er worden doelstellingen geformuleerd en een behandelplan opgesteld. De behandeling is steeds multifactorieel en bestaat uit een manuele evaluatie en behandeling van relevante parameters van het lichaam. Dit kan mobilisaties, rekkingen of bindweefseltechnieken inhouden.

Een belangrijk onderdeel vormt steeds de specifieke doelgerichte oefentherapie met individuele begeleiding. Om bewegingscorrecties te ondersteunen of zwaktes in het bewegingspatroon op te vangen, maken we wel eens gebruik van kinesiotaping.

Meer en meer dienen pijn –en bewegingsklachten gekaderd te worden binnen een ruimer persoonlijk en maatschappelijk kader (ICF). Onze focus richt zich op gepersonaliseerde en functionele behandelingen. Het aanbrengen van de juiste coping strategieën en andere gedragsmatige benaderingen vormt een wezenlijk onderdeel van onze behandeling.

Wij halen onze inspiratie uit op evidentie gebaseerde wetenschappelijke kennis. Dit houdt in dat we resultaatgericht willen werken en geen tijd verliezen met het najagen van placebo-effecten. De focus ligt op de behandelbare oorzaak en niet op weinig beïnvloedbare gevolgen.